Galerie

březen 2022 soutěžní přehlídka Choralia Praha

květen 2019 Varhaník u sv. Víta (Pražské jaro)

podzim 2018 focení pro nový web

duben 2017 soutěž Bratislava Cantat

červen 2016 koncert v kostele sv. Klimenta

červenec 2016 Nosferatu na Nákladovém nádraží Žižkov

září 2013 BRATISLAVA CANTAT II.