Jan Rybář

Jan Rybář absolvoval Gymnázium Jana Nerudy v oboru klavír, ke kterému si přibral také studium skladby u prof. Vladimíra Tichého. Na pražské HAMU pokračoval ve studiu kompozice u prof. Milana Slavického a následně v doktorském studium u prof. Marka Kopelenta. Stál u založení skladatelského sdružení Konvergence, kde se angažoval jako klavírista, dirigent a skladatel, a se kterým provedl desítky kompozic českých i světových soudobých autorů. Od podzimu 2016 produkuje Jan Rybář vlastní koncertní řadu s názvem Hudba v souvislostech, která si klade za cíl spojovat různé druhy umění a vytvářet koncerty, kde se mohou protínat odlišné žánry. Ve své tvorbě se věnuje jak kompozicím komorním, tak velkým vokálním a orchestrálním dílům. V poslední době se nevyhýbá ani alternativnějším žánrům a společně s Martinem Klusákem vytvořil celovečerní, částečně improvizační, multimediální performance PET(m)use, ve které se propojila vokální složka b(6 zpěvaček) s interaktivním světelným designem a live electronic.

S ženským sborem Bubureza spolupracuje od roku 2013 a mnoho svých kompozice skládá právě pro něj. Z jeho vokální tvorby pro tento sbor můžeme jmenovat hravý cyklus Jazykolamy, skladbu BuburezaNosferatu, Eine Sinfonie des Grauens pro ženský sbor a komorní ensemble, pásmo koled Já jsem přišel k vám a Agnus Dei in memoriam Pavel Jurkovič pro ženský sbor a orffovské nástroje.  V rámci sboru v roce 2016 založil šestičlenný vokální sextet Ensemble Coccinelle, s nímž se věnuje interpretaci renesanční a současné hudby. Kromě premiér Jana Rybáře nastudoval i díla Jaroslava Rybáře a Miroslava Pudláka, které byly napsány na objednávku ansámblu.