Miloslava Vítková

Miloslava Vítková je absolventkou esteticko-výchovného gymnázia a oboru hudební výchova – sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zpěv studovala pod vedením prof. Magdaleny Bělohlávkové na Hudební škole hl. m. Prahy a dále u Simony Procházkové.  Získala řadu ocenění v sólovém i komorním zpěvu, mimo jiné 1. cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina či 1. cenu na Pěvecké soutěži Olomouc. V roce 2003 založila skautský smíšený sbor Cantuta, který vedla až do roku 2015. Byla sbormistryní přípravného oddělení Kühnova dětského sboru a roce 2012 založila Dětský katedrální sbor. Mimo samotné sbormistrování vyučovala Miloslava Vítková sborový zpět na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, pracuje jako odborná pracovnice NIPOS – ARTAMA pro dětský sborový zpět, učí hudební teorii na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy (GHMŠ) a je lektorskou seminářů pro sbormistry.

Ženský pěvecký sbor Bubureza založila Miloslava Vítková oficiálně v roce 2008, nicméně již dříve vedla v rámci GHMŠ, kde sbor působí, žačky ze třídy Magdaleny Bělohlávkové a Hany Bernátkové při sborových interpretacích tvorby Jana Bernátka. Impulsem pro pravidelné scházení sboru pak byl její absolventský koncert právě v roce 2008. Od té doby získala Bubureza pod jejím vedením několik ocenění z národních a mezinárodních soutěží a účastnila se řady festivalů.